2017 có những điểm thay đổi về lương như: Lương cơ sở tăng từ 1,21 triệu lên 1,3 triệu mỗi tháng; lương tối thiểu vùng tăng 180.000-250.000 đồng … là những điểm thay đổi đáng chú ý mà bạn cần biết

1. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2017

Từ sau ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng giành cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp như sau:

– Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng
– Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng
– Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng
– Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng

2.Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở là 1.3 triệu đồng/tháng

Mức lương cơ sở sẽ đựơc điều chỉnh tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng sau ngày 01/7/2017 theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
– Đây là cơ sở để áp dụng mức lương hưu, trợ cấp BHXH, ưu đãi với người có công cách mạng.
– Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Những chú ý khi phân biệt giữa mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở

– Mức lương tối thiểu vùng: Áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp.
– Mức lương cơ sở: Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp.

4. Mức lương tối thiểu sinh viên mới ra trường 2017

Sinh viên mới ra trường thông thường có 2 hướng đi, một là làm việc cho doanh nghiệp, hai là làm việc cho cơ quan nhà nước, do vậy, mức lương chính thức đối với sinh viên mới ra trường như sau:

Đối với trường hợp làm việc cho doanh nghiệp:

– Vùng I: 4.012.500 đồng/tháng
– Vùng II: 3.552.400 đồng/tháng
– Vùng III: 3.103.000 đồng/tháng
– Vùng IV: 2.760.600 đồng/tháng

nhung-thay-doi-ve-luong-nam-2017-ban-can-biet-1

Đối với trường hợp làm việc cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

– Từ ngày 01/01/2017 – 30/06/2017: 2.831.400 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.541.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.
– Từ ngày 01/7/2017 trở đi: 3.042.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.730.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.

5. Các doanh nghiệp phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch lương, thưởng Tết 2017

Kế họach lương, thưởng Tết năm 2017 tại doanh nghiệp phải nhanh chóng thông báo tới người lao động trước 30/12/2016 theo Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL.

Trong đó, 4 nhóm doanh nghiệp sau bắt buộc phải xây dựng kế họach lương, thưởng Tết 2017:

– Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
– Doanh nghiệp có vốn cổ phần, phần vốn góp của Nhà nước.
– Doanh nghiệp tư nhân.
– Doanh nghiệp FDI.